dilluns, 7 de juliol del 2008

L’altra cara de la Crisi (o com en vulguin dir)

L’altra cara de la Crisi (o com en vulguin dir)

Si bé es cert que tècnicament encara no podem parlar de crisi també ho és que la desacceleració ja es nota a peu de carrer. En el fons una crisi és un ajust d’alguns excessos o mancances fets en el passat i sempre porta sofriment per a les persones i empreses. Malgrat això, la gens volguda crisi, també aporta canvis que convé analitzar. El primer d’ells és l’augment d’eficiència. Quan les vendes s’aprimen les empreses s’esforcen en millorar els seus processos, per tal d’optimitzar-ne els recursos i a la fi ser més productius i competitius, En d’altres paraules fer el mateix que sempre (ja que el mercat no deixa espais per créixer) amb menys recursos.

Donades les contingències de mercat, les empreses també han d’aglutinar esforços i limitar els seus objectius cap aquells considerats vitals per la supervivència de la firma, d’alguna manera han de ser més selectives en les seves fites. Això ens porta a un augment de l’eficàcia. I per últim, i més important, les estretors del moment fan que l’audàcia i l’enginy prenguin més protagonisme i empenyin a les empreses a innovar i crear. La necessitat desperta la creativitat.

A més l’inevitable i indesitjable augment d’atur empeny a molts emprenedors latents a fer el pas i crear el seu propi negoci: ben mirat, en temps de crisi és el millor moment per engegar una empresa, quan aquesta ja funcioni a tota vela la crisi ja haurà passat i serà moment d’aprofitar la bona conjuntura.

Aquestes transformacions sanegen els mercats d’empreses poc competitives, ja que sobreviuen només aquelles empreses més fortes, i sobretot es posa la base per la que ha de ser l’economia del futur: més productiva, més innovadora, de més valor afegit... i sobretot de més benestar, ja que les empreses que es vulguin afegir a aquest nou entorn ho han de fer molt més preparades que abans si no volen ser expulsades del mercat ràpidament.